Over ons

De Leuvense voedselstrategie heeft tot doel om iedereen die in Leuven werkt rond gezonde, duurzame en betaalbare voeding met elkaar te verbinden. Het is een brede netwerkorganisatie die open staat om nog meer partners te betrekken en initiatieven te ondersteunen.

Hoe het allemaal begon

Eind 2017 ging op initiatief van Leuven2030 het traject “Lokale voedselstrategie voor Leuven” van start, in samenwerking met onder andere Stad Leuven, Boerenbond, KU Leuven, Rikolto, Riso Vlaams-Brabant. Er werd uitdrukkelijk gekozen om deze strategie niet door een kleine groep experten te laten schrijven, maar samen met alle belanghebbenden: producenten, consumenten, handelaars, horeca, distributeurs, en beleid vorm te geven.

Door breed na te denken over het voedingssysteem en via samenwerking en overleg nieuwe, klimaatvriendelijkere processen en technieken te ontwikkelen, wordt voeding nog meer dan vandaag iets dat mensen en sectoren verbindt. De ambitie is een Leuven waar iedereen bijdraagt aan gezonde en duurzame voeding: inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen,… Waar voedselproductie zichtbaar en beleefbaar is voor de bewoners, met initiatieven rond duurzame land- en tuinbouw in en buiten het stadsweefsel. Maar ook een Leuven waar de voedingsketen transparant is voor iedereen en de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden tussen de betrokken spelers: landbouwers, voedingsbedrijven, supermarkten en handelaars, horeca en consumenten.

In 2018 werd de publicatie ‘Voeding Verbindt’ gelanceerd waarin de 7 strategische doelstellingen van het Leuvense voedselbeleid verduidelijkt worden:

1

Promoten van gezonde en duurzame voeding

2

Consument en producent dichter bij elkaar brengen

3

Ruimte geven aan duurzame voedselproductie

4

Inzetten op duurzame landbouw

5

Duurzame voedselproducten toegankelijk maken voor iedereen

6

Voorkomen van voedselverlies en hergebruiken van overschotten

7

Stimuleren van innovatie voor duurzame landbouw en voeding

De publicatie ‘Voeding Verbindt’ kan je hier integraal nalezen.

Om de doelstelling van een klimaatneutrale stad te kunnen waarmaken moeten we ook inzetten op duurzame voeding. Vandaar dat de Leuvense voedselstrategie hier integraal in opgenomen werd als programma 8: Duurzaam en gezond eten in de Roadmap 2025-2035-2050 van Leuven 2030.