Boerenbond is actief in de agrarische sector als beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in hoofd- of nevenberoep. Het is de grootste landbouworganisatie in Vlaanderen en Duitstalig België. De activiteiten situeren zich op vijf domeinen: belangenbehartiging, vorming en voorlichting, dienstverlening, vertegenwoordiging en samenwerking inzake productie, toelevering en afzet.

‘De Leuvense voedselstrategie is een mooi voorbeeld van hoe een lokaal beleid wordt uitgestippeld in nauw overleg met de landbouwers. Dit zorgt voor een breder draagvlak, meer resultaten op het terrein en houdt rekening met onze Leuvense landbouwers. Deze manier van werken kunnen we alleen maar toejuichen.'

Mieke Huyck
Regioconsulent