Levuur

Levuur wil bijdragen aan de omslag naar een samenleving waar mensen hun kennen en kunnen bundelen om alle leven op onze planeet te ondersteunen. Dit vergt nieuwe samenwerkingsvormen en verbindingen, maar ook nieuwe visies en structuren.

Sociale, economische en ecologische uitdagingen en vraagstukken worden steeds complexer. De lat lig hoog, meningen zijn verdeeld, belangen lopen uiteen, en de tijd dringt. Hoe kun je binnen deze steeds veranderende context toch bruikbare resultaten boeken?

Participatie & stakeholdermanagement helpen om de diversiteit aan stakeholderperspectieven, rollen en posities aan de oppervlakte te brengen en op die manier te komen tot nieuwe inzichten, duurzame besluiten en gedragen acties. Door gelijkwaardig samen te werken en stapsgewijs te bouwen aan gedeelde belangen activeren we onbenut potentieel en creëren we synergie en doorbraken.

Nu en dan hoop ik dat we met Levuur echt een verschil hebben kunnen maken. Het voelde fantastisch om deel te kunnen uitmaken van dit groter geheel en hiermee, heel concreet, een kleine bijdrage te kunnen leveren aan Leuven2030

Stef Steyaert
Vennoot Levuur