Gezonde en duurzame voeding, vandaag en in de toekomst: dat is waar Rikolto (vroeger Vredeseilanden) voor gaat. Van een eerlijk inkomen voor de boer tot betaalbare, kwaliteitsvolle voeding voor iedereen. We verbinden burgers, boeren, bedrijven, (kennis)instellingen en overheden. Wereldwijd bouwen we samen aan vernieuwende, inspirerende initiatieven die tegemoet komen aan de mondiale uitdagingen rond biodiversiteit, klimaat en ongelijkheid. Zo dragen we bij aan systeemoplossingen voor voeding.

Rikolto is bovenal een beweging van mensen. Mensen die steun geven, mensen die in hun omgeving hetzelfde doel nastreven.

De school is dé plek om kinderen bewust te maken van gezonde en duurzame voeding. Goed eten op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Kinderen zijn ook de consumenten van morgen. Door hen vertrouwd te maken met voeding en het hele verhaal erachter, werken we aan een eetcultuur waarbij er respectvol wordt omgesprongen met eten en de mensen die ervoor zorgen.

 Met GoodFood@School werkt Rikolto naar een gezond en duurzaam voedingsbeleid in de Leuvense scholen. Met een netwerk aan partners, de School Food Council (scholengroepen, stadsdiensten, educatieve partners, experten, armoede-organisaties), bieden we een antwoord op alle vragen die scholen hebben omtrent voeding. Tegelijkertijd streven we er proactief naar om zowel op vlak van educatie als op vlak van voedingsaanbod samen met de scholen stappen vooruit te zetten.

 Aansluitend daaraan trachten we tezamen met Stad Leuven en andere duurzame organisaties scholen zo goed mogelijk te ondersteunen om hun (klimaat)plannen om te zetten in actie. Meer informatie is ook te vinden op School2030, waar we 5 duurzame thema’s waaronder voeding, naar voren schuiven met concrete actiefiches.

Momenteel zit er veel energie op het toegankelijk maken van een gezonde en duurzame maaltijd voor kwetsbare leerlingen. Waarom geen soep voor alle leerlingen in alle basisscholen? Met de School Food Council bekijken we de mogelijkheden en proberen we die droom stap per stap in realiteit om te zetten.

Jen Willems
Financieel verantwoordelijke en coördinator GoodFood@School bij Rikolto