Stad Leuven

“Onze stad telt meer dan 100.000 inwoners en dat aantal stijgt jaar na jaar. Net zoals andere steden staan we voor de uitdaging om de groeiende bevolking in onze stad op een duurzame manier te voeden, zonder onze planeet verder te belasten. We doen dat samen met de vele organisaties en initiatieven die onze stad rijk is. We ondersteunen hen, brengen hen samen en activeren hen. De Leuvense voedselstrategie ‘Voeding Verbindt’ vormt hierbij het kompas. De voedselstrategie richt zich op alle aspecten van de voedselketen: productie, consumptie, verwerking en distributie. Het spreekt voor zich dat werken aan een duurzaam, innovatief voedselsysteem ons helpt om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken.”

David Dessers
Schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie