Leuven circulair met de Resource Hub

www.leuven2030.be

In Europa zorgt een inwoner gemiddeld voor zo’n 505 kilo aan stedelijk afval. Ongeveer de helft daarvan is bio-afval dat kan worden omgezet in producten die opnieuw lokaal in de stad aangeboden kunnen worden*. Denk aan keukenafval van huishoudens, maar evengoed aan afval van restaurants of parken en tuinen. Met de Leuvense Resource Hub willen we partners samenbrengen in een stedelijk ecosysteem waarin voedseloverschotten en andere afvalstromen worden opgewaardeerd tot grondstoffen in plaats van simpelweg te worden vernietigd. Via de duurzame ophaling van het afval tot de verpakkingsvrije vermarkting van de producten zetten we met de Resource Hub zo grote stappen richting een circulair Leuven.

De werking van de Leuvense Resource Hub zal opgebouwd worden rond 4 pijlers:

  • Het CO₂-vrij ophalen van voedseloverschotten en gescheiden reststromen uit de stad om ze naar een centrale hub te brengen.
  • Het opzetten van die centrale hub waar de reststromen als grondstoffen beschikbaar gesteld worden aan lokale partijen. Daar willen we ook ondersteunen bij R&D en productontwikkeling.
  • Het vermarkten en distribueren van verwerkte producten in de vorm van retourlogistiek.
  • Het creëren van een Leuvense ontmoetings- en belevingsplaats rond duurzame voeding en circulariteit voor burgers en ondernemers.

Om dit te realiseren zetten we een consortium van partners op. Samen met de Nederlandse partijen gemeente Oss, de Kracht van New Business Oss en HAS Hogeschool werkten we aan een Interregdossier dat de nodige ondersteuning moet bieden. In het najaar 2022 weten we of we de nodige financiering krijgen voor de opstart van de hub. Tegelijkertijd is de zoektocht naar een geschikte locatie voor de hub volop bezig en bouwen we reeds aan een netwerk van geïnteresseerde ondernemers.

Waarom is dit project belangrijk?

Als je de Leuvense uitstoot zo volledig mogelijk bekijkt (en dus de zogenaamde scope 3 emissies meeneemt), dan wordt die naast door gebouwen en mobiliteit voor een groot deel bepaald door onze voeding. Tezelfdertijd wordt het jaarlijks voedselverlies in België op 3,6 miljoen ton geschat, of 345 kilogram per persoon per jaar**. Uit andere cijfers weten we dat een stadsbewoner in Europa gemiddeld voor zo’n 505 kilo aan stedelijk afval zorgt, waarvan de helft bio-afval*. Als we die voedseloverschotten en afvalstromen beter kunnen (her)gebruiken, kunnen we zo de Leuvense uitstoot dus gevoelig terugdringen. Dat is precies het doel van de Resource Hub.  

*Municipal waste statistics, Eurostat

**Kansendossier Circulaire Economie België, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

Gepubliceerd

Misschien ben je ook geïnteresseerd in